• nl
   • en

  Stortafsluiters

  Gave klus: stortafsluiters die een druk van 40 bar kunnen verdragen!

  Het is niet eerder gedaan, want normaal wordt in de baggerindustrie niet met dergelijke drukken gewerkt, maar nu kwam er toch een verzoek.

  “Kunnen jullie stortafsluiters leveren, die tot 40 bar kunnen functioneren en dicht zijn?”

  Zo’n uitdaging gaan we natuurlijk niet uit de weg: immers afsluiters zijn “ons ding”. De constructie van onze reguliere stortafsluiters werden dan ook nog een keer nauwkeurig onder de loep genomen. Het belangrijkste was de klepafdichting en de geleiding zò aan te passen dat deze de enorme druk, zonder lekken kon weerstaan. Dat is ons gelukt door aanpassingen in het geleidesysteem te bedenken en deze in een prototype op de proef te stellen. Er is extra geleidingsmateriaal aangebracht voor de opsluiting van de klep. Dit geleidingsmateriaal is bovendien vervangbaar. Diverse disciplines waren hierbij betrokken: vanaf de tekentafel, tot op de lasvloer, van het uitvoeren van sterkte-krachtberekeningen tot en met de samenbouw door onze bankwerkers: toen het prototype gereed was, konden we de afsluiter op druk zetten. Ook is heel goed gekeken naar de voorspanning op de afdichting van de klep. Hierdoor wordt de slijtage tijdens het bewegen van de klep geminimaliseerd. De hydraulische cilinders zijn op deze speciale afsluiters bovendien dermate scharnierend bevestigd, dat bij een ongelijke loop van het hydraulische systeem, de afsluiting toch goed functioneert. Testen moest uitvoerig gebeuren, meteen tijdens de eerste test al bleek dat de afsluiter doen kon waarvoor ie was gemaakt: de boel potdicht houden tot een druk van 40 bar! Dit is mede te danken aan de speciale afdichting: deze is gemaakt van een zelf ontwikkelde polyurethaan, die uit verschillende hardheden bestaat (een gepatenteerd design).

  De normale werkdrukken op een baggerschip variëren van zo’n 3 tot zo’n 30 bar. Omdat er zich op het stort extreme omstandigheden kunnen voordoen, maar ook omdat er tijdens het persen wel eens fouten worden gemaakt, wilde onze klant echter zekerheid voor alles: dicht!!!

  De afsluiters kunnen geleverd worden in diameters tot 1200 mm. en zijn geschikt voor land- en regeltoepassingen.

   Offerte aanvraag
   close slider

   Omschrijf kort uw vraag. Wij nemen zo spoedig
   mogelijk contact met u op.